Dobrý večer, je středa 19.6.2024, 21:35. Dnes má svátek Květa, zítra Alois.

Informace o povinném subjektu zveřejňované podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Městys Radomyšl

2. Důvod a způsob založení

Městys Radomyšl vznikl v souladu se zákonem o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a svoji činnost provozuje podle podmínek a principů tohoto zákona. Městys jako právnická osoba vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Městys má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštním zákonem. Úřad městyse vykonává přenesenou působnost v rozsahu stanoveném zákony a předpisy.

3. Organizační struktura

Zastupitelstvo městyse
Ostatní dokumenty viz Povinné informace

4. Kontaktní spojení

- - -

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Městys Radomyšl
Maltézské nám. 82
387 31 Radomyšl

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Městys Radomyšl
Maltézské nám. 82
387 31 Radomyšl

4.3. Úřední hodiny

4.4. Telefonní čísla

383 392 255
383 392 108 (matrika)
383 392 219 (ekonom)

4.5. Čísla faxu

fax: 383 392 255

4.6. Adresa internetové stránky

www.radomysl.net

4.7. Adresa e-podatelny

obecradomysl@post.cz

4.8. Další elektronické adresy

5. Případné platby lze poukázat

0680177319/0800

6. IČ

00251721

7. DIČ

CZ00251721

8. Dokumenty

---

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

Povinné informace

8.2. Rozpočet

Ekonomika města

9. Žádosti o informace

Městys Radomyšl
Maltézské nám. 82
387 31 Radomyšl

10. Příjem žádostí a dalších podání

Městys Radomyšl
Maltézské nám. 82
387 31 Radomyšl

11. Opravné prostředky

Opravný prostředek proti rozhodnutí ve smyslu tohoto zákona lze učinit písemně na podatelně městyse nebo poštou, případně elektronicky na obecradomysl@post.cz. Formulář lze získat na podatelně městyse nebo na www.radomysl.net - formuláře.

12. Formuláře

viz stránka Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Odkazy na návody na řešení různých životních situací:
* naleznete na určitých odborech úřadu
* naleznete na portálu veřejné správy ČR více zde

Krizové situace a jejich řešení
Jak se zachovat v krizových situacích v případě živelných pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí?
Kde najít důležité kontaktní telefony a spojení?
Zde jsou následující dokumenty:
* Hasičský záchranný sbor ČR

14. Předpisy

---

14.1. Nejdůležitější používané předpisy

Přehled zákonů a předpisů, podle nichž městys jedná a rozhoduje, je uložen v sekretariátu starosty. Všechny předpisy jsou k nahlédnutí v úředních hodinách.

14.2. Vydané právní předpisy

viz stránka Vyhlášky

15.1. Úhrady za poskytování informací

Městys je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy. Sazebník úhrad za poskytování informací zde.

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Nadřízený orgán - Krajský úřad Jihočeského kraje při rozhodování o výši úhrady rozhodne tak, že výši úhrady potvrdí, nebo sníží, nebo přikáže povinnému subjektu, aby zjednal nápravu, jde-li o úhradu za poskytnutí informace územně samosprávným celkem v samostatné působnosti.

16. Licenční smlouvy

- - -

16.1. Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy - viz Povinné informace

16.2. Výhradní licence

Výhradní licence se poskytne pouze tehdy, je-li výhradní licence pro další šíření poskytované informace nezbytná a je-li to ve veřejném zájmu.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Povinné informace

Kontakty
ObecMěstys Radomyšl
Maltézské nám. 82
Radomyšl
387 31

Telefony:
724 181 633 (starosta) radomysl@email.cz
383 392 108 (matrika) matrika-radomysl@email.cz
383 392 219 (ekonom) obecradomysl@post.cz

E-mail: obecradomysl@iol.cz

Úřední hodiny:
Pondělí: 7 - 11 12 - 15 hod.
Úterý: 7 - 11 12 - 15 hod.
Středa: 7 - 11 12 - 18 hod.
Čtvrtek: 7 - 11 12 - 15 hod.
Pátek: 7 - 11 hod.

IČO: 00251721
DIČ: CZ00251721
Č. účtu: 0680177319/0800

ID datove schranky: j49bbu5

Nálezy zvířat: radomysl@email.cz

Virtuální prohlídka
www.radomysl.net
© Městys Radomyšl
Právní doložka
Editace