Dobrý večer, je středa 19.6.2024, 22:23. Dnes má svátek Květa, zítra Alois.
Detail

Radomyšl - Jihočeská vesnice roku 2005

2011-06-23 07:19:55

POVÍDÁNÍ O MĚSTYSI RADOMYŠL

Malebný historický městys s 1195 obyvateli se nachází 7 kilometrů od Strakonic směrem na Blatnou. Součástí Radomyšle jsou osady Domanice, Leskovice, Láz, Podolí a Rojice. Městský znak Radomyšl obdržela již roku 1605 za vlády velkopřevora Matouše Děpolta z Lobkovic. Bohatá historie sahá až do pravěku. Archeologický výzkum prokázal osídlení sahající do V. století našeho letopočtu. V samém centru obce bylo odkryto rozsáhlé pohřebiště, pocházející z dob osídlení prvními Slovany ve 12. století. Zde byl nalezen také hrob vampýra, který byl pohřben tak, aby nemohl po smrti škodit jiným. Od 14. století byla bohatá historie obce neodmyslitelně spjata s řádem Maltézských rytířů. První písemná zmínka o Radomyšli je z roku 1284, kdy byla obec zmiňována jako majetek panského rodu Bavorů ze Strakonic.Již ve 14. století byl obci udělen statut „městys“, jehož přidělení bylo považováno za velice prestižní záležitost a uděloval ho na žádost šlechty sám panovník úspěšnému sídlu. Bohužel tento statut jako oficiální administrativní kategorie zanikl nástupem minulého režimu v roce 1948. V roce 2006 byl tento statut obci navrácen.

O Radomyšli bylo vydáno několik zajímavých publikací jako kniha od Bořivoje Nechvátala – „Radomyšl – raně středověké pohřebiště“, „Dějiny jihočeského městečka a jeho okolí od Dr. Bohumíra Lifky a kniha je z roku 2005 pod názvem „Rytíři svatého Jana aneb duše jihočeské krajiny kolem Radomyšle“. Autorem této publikace je Ondřej Fibich, který o své knize říká: „Každé místo má své dějiny, ale málokterému je věnována taková pozornost jako malému městečku Radomyšl. Do třetice po předchozích publikacích historických a archeologických - přicházím se svou výpovědí o fascinující krajině, kterou jsem procházel 25 let. Učinil jsem mnohé objevy (zaniklé středověké vsi), všímal jsem si maličkostí a zkoušel psát o krajině a jejích lidech z neobvyklých úhlů. Použil jsem fantazii i moderní měřící přístroje, uvažoval jsem nad horoskopy i středověkou češtinou, zkoušel se vcítit do mentality předků a vyčíst dávné stopy krajiny z map i hlíny. Nakonec jsem zjistil, že místní genius loci v sobě skrývá mnohé poklady. Další zajímavou knihou je tříjazyčná fotografická publikace „Dvě tváře Evropy“ autorky Ivany Řandové, která originálním způsobem zobrazuje Radomyšl a partnerské město Montoggio v Itálii. Poslední knihu „70 let baráčníků v Radomyšli“ napsal radomyšlák p. Václav Šůs. O Radomyšli se zmiňují také další spisovatelé jako Stanislav Vydra, nebo Václav Wolf. Tvář Radomyšle zachycují rovněž obrazy Valentina Horby a ak. malíře J.V. Novotného.

Z radomyšlských rodáků připomeňme alespoň ty nejznámější Jana Křtitele Medlína, maltézského rytíře, spisovatele, obrozence a zahradníka krajiny, nálezce Rukopisu Zelenohorského na Zelené Hoře u Nepomuku, Josefa Kováře a Dr. Norberta Čapka, který se stal zakladatelem společnosti československých unitářů a který byl umučen nacisty v době okupace. PhDr. Miloslava Novotného, literárního historika, bibliofila a spisovatele, známého vydavatele života Boženy Němcové a dalších českých klasiků. Radomyšl vstoupila i do světové literatury. Na Dolním náměstí u pantáty Melichárka nechal Josefa Švejka přespat Jaroslav Hašek v románu Osudy dobrého vojáka v průběhu jeho jihočeské anabáze. Rovněž nelze nevzpomenout předního jihočeského historika a badatele Dr. Bohumíra Lifku, mimo jiné člena řádu Maltézských rytířů .

Při oslavách 60. výročí ukončení 2. světové války byla na rodném domě v Radomyšli odhalena pamětní deska dalšímu významnému rodákovi Janu Matějkovi , pilotovi 311. bombardovací perutě RAF.

Pro bohatou historii a velké množství památek je obec velice atraktivní pro turisty. Nejen z kalendářů, je známé místní selské baroko. V centru obce se pyšně tyčí věž gotického kostela sv. Martina se zachovalým románským jádrem. Od kostela, kolem rybníka „Vražda“ vede lipovou alejí unikátní kamenná křížová cesta z 18. století. Na konci křížové cesty nás čeká nejen nádherný pohled na Šumavu ale hlavně barokní poutní kostel sv. Jana Křtitele, který je známý také díky filmové svatbě Troškovy „princezny ze mlejna“a v roce 2007 se zde natáčely scény do 3. řady seriálu Nemocnice na kraji města. V kostele se skvělou akustikou se několikrát ročně konají koncerty. Vystupovala zde například Marta Kubišová, lenka Baarová a Jindřich Koman z Leskovic zde natáčel hudbu A. Vivaldiho. Pokud bude turista pokračovat dále směrem na nedaleký Osek, narazí po několika minutách v lesíku Hájek na malý židovský hřbitov, kde jsou pochováni prarodiče světoznámého spisovatele Franze Kafky, jehož rod pocházel z Oseka. Zdejší krajina pronikla v motivech i do jeho románu Zámek. Z fondů EU zrekonstruované Maltézské náměstí a Kostelní ulice pak každému turistovi umožní vrátit se na chvíli do „doby petrolejových lamp“. V parku na náměstí pod klasicistní radnicí se tyčí mariánský sloup, který byl postaven v roce 1860 jako ochrana před požáry. Nedaleko náměstí „Na Rybníčku“ stojí rodný domek Josefa Kováře, nálezce slavného literárního podvrhu, Rukopisu zelenohorského.

Radomyšl je obklopena několika místními částmi, ležícími v malebné krajině kopců, lesů, polí a rybníků. Dominantou každé z nich je půvabná kaplička. První zmínka o Domanicích je z roku 1327. Cestou na Strakonice se nachází jelení obora, kterou zde vybudoval radomyšlský rodák Alois Hradský. Vlevo pod kopcem Vůstrý leží zaniklá mladohradištní osada Lemůzy. Leskovice patřily například roku 1186 klášteru v Kladrubech. V okolí se nalézá přes 20 halštatských a laténských mohyl. Osada Láz je poprvé zmiňována roku 1547, z doby zemana Stach Verlicha. Osada Rojice stojí na břehu pověstného Rojického rybníka a nedaleko je rekreační areál Milavy. První zmínka o Podolí je z roku 1349. Kromě jiného zde nalezneme krásná boží muka označující křižovatku cest na Radomyšl, Chráš´tovice a Klínovice.

Každý turista ocení komplexnost služeb. V letních měsících je v provozu oblíbený „Letní areál“ s křišťálově čistou vodou, sportovišti a občerstvením. Pro skvělou kuchyni je oblíbená restaurace „Na Křenovce“ a pivo jako křen je i v restauraci „Sokolovna“. Je zde nový supermarket, praktický, zubní i dětský lékař, kadeřnictví, masáže, autoopravna, pneuservis atd.

Významnou součástí života městyse je bohatý spolkový život. Velmi aktivní jsou zejména hasiči, baráčníci a svaz žen. Již mezinárodní renomé má skvělý pěvecký sbor sv. Martina. V roce 2009 zde byla po 40 letech obnovena tradice ochotnického divadla. Hru „Podskalák“ s písničkami Karla Hašlera vidělo více než 2000 diváků. Úspěšné sezóny mají za sebou hokejové týmy Sokola Radomyšl. V moderním sportovním areálu působí nohejbalisté a volejbalistky. Nový tenisový kurt s antukovým povrchem světových parametrů využívá místní tenisový klub i veřejnost. Začátkem září se každoročně koná triatlon „Železný Radomyšlák“. Velmi početné je Myslivecké sdružení. Pozadu nezůstávají ani menší tradiční spolky jako chovatelé, zahrádkáři, nebo včelaři. Oblíbené jsou plesy pořádané místními spolky. Jako velmi dobrá volba se ukázalo založení tradice Reprezentačního plesu městyse, který plesovou sezónu v březnu uzavírá. Je samozřejmostí, že velmi aktivně se do společenského života zapojuje základní i mateřská škola.

Obec nemá zásadní problémy s nezaměstnaností což je dáno jednak dobrou polohou, ale také díky nové průmyslové zóně, která se stále rozvíjí.

Pro starší občany byl vybudován dům s pečovatelskou službou. V tomto domě se nachází také infocentrum a pohádková kancelář Jihočeského pohádkového království Zdeňka Trošky.

V letech 2006 – 2008 zde vyrostlo více než 40 nových rodinných domů. V roce 2008 byla díky fondům EU zrekonstruována základní a mateřská škola a vodovod. V těsném sousedství školy vyrostl nový „Odpočinkový areál“ určený zejména pro maminky s dětmi. Podařilo se opravit většinu místních komunikací a památek. Velkou péči věnujeme také zeleni. Významnou akcí v této oblasti byla revitalizace lipové aleje ke kostelu sv. Jana Křtitele.

O tom, že obec prochází úspěšným obdobím, svědčí i skvělé výsledky v soutěži „Vesnice roku“, které byly v roce 2005 završeny titulem „Jihočeská vesnice roku“.


Velikou poctou pro obec pak byla návštěva prezidenta české republiky p. Václava Klause, který zde v roce 2006, v den tradiční pouti zahájil oficielní návštěvu Jihočeského kraje.
Navsteva prezidenta

Právě „Jihočeská pouť v Radomyšli“ se stává pojmem. V roce 2007 vstoupila do Evropy, když Radomyšl navštívilo 50 hostů z partnerského města Montoggio v Itálii. V roce 2008 byla „pohádková“, v roce 2009 proběhla v duchu lidových tradic, tématem roku 2010 byly rytířské ctnosti a v letošním roce se dokonce zapsala do České knihy rekordů !.

Na závěr zbývá jen dodat : Vítejte v Radomyšli !

Ing. Luboš Peterka - starosta


Autor: Městys Radomyšl ©
Kontakty
ObecMěstys Radomyšl
Maltézské nám. 82
Radomyšl
387 31

Telefony:
724 181 633 (starosta) radomysl@email.cz
383 392 108 (matrika) matrika-radomysl@email.cz
383 392 219 (ekonom) obecradomysl@post.cz

E-mail: obecradomysl@iol.cz

Úřední hodiny:
Pondělí: 7 - 11 12 - 15 hod.
Úterý: 7 - 11 12 - 15 hod.
Středa: 7 - 11 12 - 18 hod.
Čtvrtek: 7 - 11 12 - 15 hod.
Pátek: 7 - 11 hod.

IČO: 00251721
DIČ: CZ00251721
Č. účtu: 0680177319/0800

ID datove schranky: j49bbu5

Nálezy zvířat: radomysl@email.cz

Virtuální prohlídka
www.radomysl.net
© Městys Radomyšl
Právní doložka
Editace