Dobré odpoledne, je pondělí 29.11.2021, 13:31. Dnes má svátek Zina, zítra Ondřej.
Detail

Bohumír Lifka

2011-06-24 08:44:34

Bohumír Lifka - přední jihočeský badatel (1900 - 1987). Byl členem Suverénního řádu Maltézských rytířů. Od 13.11.1945 byl devoční donát první třídy a od 18.1.1979 magistrální rytíř v Českém velkopřevorství SŘMR.

Osobnost Dr. B. Lifky byla pozoruhodná a svým významem přerůstá jihočeský region. Od dětství pevně spojen s krásou svého rodného městečka Radomyšle, v jehož stavební a hmotné kultuře doznívá období baroka. Významný vliv řádu Maltézských rytířů a skutečnost, že jim tato oblast patřila jako světským a církevním majitelům po řadu staletí, dotvářel způsob jeho myšlení.

Bohumír Lifka, rodný dům
Narodil se 24.3.1900 v Radomyšli u Strakonic, v domě čp. 83, v kupecké rodině.Obecnou čtyřtřídní školu v Radomyšli vychodil v letech 1906 - 1910. Svá studia zahájil na c.k. Jirsíkově gymnasiu v Českých Budějovicích, kde studoval v letech 1911 - 1919, které ukončil maturitou s vyznamenáním. Poté odchází studovat do Prahy na Filozofickou fakultu UK, kde studuje v letech 1919 - 1923. Na studiích na Filozofické fakultě v Praze jej po mnoha stránkách ovlivnila osobnost F.X.Šaldy. Přátelsky se s ním stýkal po celý život. Již v době studií na fakultě (od r. 1921) absolvoval také státní knihovnickou školu a v r. 1923 studium končí doktorátem filozofie a diplomem bibliotekáře.

Po skončení studií jeho prvním místem, které získal na doporučení Dr. J. Volfa, bylo uspořádání Stadionské knihovny z Trhanova, která je v té době umístěna v Koutech na Šumavě. Tam snad vzklíčil jeho trvalý zájem o zámecké knihovny. Později přechází do redakce Masarykova slovníku naučného, kde se stává (v r. 1928) prvním sekretářem a členem domácí rady. Pracuje zde autorsky na heslech z historie literatury a biografií. Zůstává zde až do r. 1933, kdy je dílo ukončeno. V roce 1930 uzavírá manželství s Marií Michaelou ze starého kmetcího dvora Baborů v Černíkově nedaleko Radomyšle. Po krátkém působení v Univerzitní knihovně přechází na místo vedoucího knihovny Náprstkova muzea, kde působil až do roku 1959. Z pověření Ministerstva kultury od r. 1954 organizuje pracovní skupinu pro přípravu katalogizace našich historických zámeckých knihoven.

V r. 1959 byl ale zatčen, obviněn a odsouzen za údajnou protistátní činnost na 7 let vězení. Amnestie v r. 1960 sice umožnila jeho propuštění, ale již trvale se mu nepodařilo, aby se mohl zapojit do své předchozí práce, ztratil své pracovní zařazení. Po propuštění z vězení mu zbývá zhruba půl roku do důchodu. Z počátku byl zaměstnán jako pomocný skladník v družstvu "Obuna", kde působí asi 1 1/2 roku. Dalším jeho pracovištěm se stává antikvariát na Smíchově. Téměř až do svých 85 let pracuje na smlouvu o dílo pro Základní knihovnu ČSAV. Částečně byl v roce 1969 rehabilitován, kdy došlo ke změně rozsudku. Úplná rehabilitace byla provedena až v r. 1992, tedy až 5 roků po smrti.

Lifkovo rozsáhlé literární dílo zahrnuje práce o zámeckých klášterních a soukromých knihovnách, práce rodopisné, heraldické a literárně historické. Nelze opomenout jeho práce ze života a díla F.X.Šaldy. Velký kritik F.X.Šalda svěřil B. Lifkovi k uspořádání svou pozůstalost, která mu byla zabavena v době jeho zatčení v r. 1959 a nebyla již nikdy vrácena. B. Lifka též působil ve Spolku českých bibliofilů a Spolku sběratelů a přátel ex libris, při redigování časopisů Český bibliofil, Marginalie, Vitrinka, Erbovní knížky a krátce i Časopisu rodopisné společnosti čs. Významně se podílel na založení Muzea české knihy ve Žďáru nad Sázavou.

Nejrozsáhlejší publikovanou literární prací je Ex libris a supralibros v českých korunních zemích v letech 1000 - 1900 (1980), dále soupisová práce Valdštejnská knihovna na zámku v Doksech (1969), Moravské léto F.X.Šaldy ve Starém Hobzí v r. 1912 (1971).

Dílo "Radomyšl. Dějiny jihočeského městečka a jeho okolí" dokončuje a odevzdává krátce před smrtí Místnímu národnímu výboru.



Autor: Městys Radomyšl ©

Kontakty
Obec



Městys Radomyšl
Maltézské nám. 82
Radomyšl
387 31

Telefony:
724 181 633 (starosta)
383 392 108 (matrika)
383 392 219 (ekonom)
E-mail: obecradomysl@iol.cz

Úřední hodiny:
Pondělí: 7 - 11 12 - 15 hod.
Úterý: 7 - 11 12 - 15 hod.
Středa: 7 - 11 12 - 18 hod.
Čtvrtek: 7 - 11 12 - 15 hod.
Pátek: 7 - 11 hod.

IČO: 00251721
DIČ: CZ00251721
Č. účtu: 0680177319/0800

ID datove schranky: j49bbu5

Virtuální prohlídka
www.radomysl.net
© Městys Radomyšl
Právní doložka
Editace